Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jako, że spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą działalności gospodarczej, postaram się przedstawić trochę informacji związanych z jej księgowością. Otóż spółka z o.o. nie ma wyboru jeśli chodzi o formę księgowości- musi prowadzić pełną, czyli tak zwane księgi rachunkowe. Zasady jej prowadzenia określa ustawa o rachunkowości. Po zakończeniu roku spółka z o.o. musi sporządzić tak zwane sprawozdanie finansowe, które zawiera: rachunek zysków i strat bilans dodatkowe informacje Wszystkie z dokumentów muszą być przedłożone w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym. Seria obowiązków, które są związane z księgowością znajduje się po stronie firmy. Głównie w firmie na miejscu powinien być prowadzony raport kasowy odzwierciedlający stan gotówki w przedsiębiorstwie. Wszystkich płatności dokonuje się wyłącznie z pieniędzy spółki. Nic nie może być zapłacone z kieszeni właściciela. Jedynie może on pożyczyć pieniądze spółce na podstawie umowy pożyczki.…
Read More