Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to ułatwiona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek oblicza się od osiągniętych przychodów, jednak nie ma możliwości pomniejszenia ich o koszty uzyskania. Prawo do rozliczania się z podatku dochodowego za pomocą ryczałtu mają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które spełniają szereg warunków, na przykład rozpoczynają działalność lub przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekraczają 150 000 euro. Wyróżnia się następujące stawki podatku: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% przychodów z określonej działalności.  Aby ustalić przychód podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodu w każdym roku podatkowym osobno i przechowywania dowodów zakupu towarów. Muszą także sporządzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Aby rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, należy złożyć pisemne oświadczenie o decyzji wyboru opodatkowania w tej formie i skierować je do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze…
Read More

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest bardzo prostą metodą służącą do obliczania podatku dochodowego, z którego każdy przedsiębiorca musi się rozliczać z Urzędem Skarbowym. Sposób ten polega na comiesięcznym odprowadzaniu stałej kwoty, niezależnie od osiągniętych przychodów. Jest on opłacalny w firmach zatrudniających małą liczbę pracowników i mających swoją siedzibę w małych miejscowościach. Dlaczego? Gdyż wysokość stawki zależy właśnie od tych czynników-im są one większe, tym kwota podatku jest wyższa. Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych czy sporządzać sprawozdań finansowych. Nie są też zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Aby móc rozliczać się w formie karty podatkowej, należy spełniać określone kryteria, bowiem nie każdy ma możliwość ją wybrać.
Read More