Księgowość spółki jawnej

Spółka jawna jest formą działalności regulowaną przez Kodeks Spółek Handlowych. Należy ona do osobowych spółek handlowych i zakłada się ją na podstawie umowy spółki, którą należy zawrzeć w formie pisemnej. Niezbędne jest również zgłoszenie podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy odpowiadają tutaj za zobowiązania całym swoim majątkiem. W sprawie księgowości spółka ma wybór. Może ona prowadzić: → Księgę Przychodów i Rozchodów, → księgi handlowe. Przepisy obowiązującego prawa informują nas o tym, iż jeśli spółka jawna w poprzednim roku obrotowym nie osiągnęła dochodu wyższego niż 1 000 000 euro (po przeliczeniu na walutę polską), ma możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej. Po przekroczeniu owej granicy, konieczne jest przejście na księgowość pełną. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż księgowość pełna jest znacznie trudniejsza i czasochłonna. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, można…
Read More