Księgowość spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest spółka kapitałową, działa według Kodeksu prawa handlowego. Ustawodawca nakłada na nią obowiązek prowadzenia księgowości pełnej. Dlaczego? Z uwagi na to, że jest formą działalności, która przewiduje zarządzanie odrębnym majątkiem. Ma też na celu zapewnienie kontrahentom i właścicielom dokładnej kontroli nad tym zasobem majątkowym. W formie spółki akcyjnej działają zwykle duże przedsiębiorstwa, dlatego myślę że księgowość pełna byłaby w nich potrzebna nawet, gdyby nie było to określone przez przepisy prawne. Księgi handlowe pomagają bowiem w efektywnym zarządzaniu firmą. Rachunkowość związana jest z ujmowaniem zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych. Ewidencjonuje się tutaj zupełnie każdą operację, nawet taką, która nie oznacza wpływu czy wydatku, na przykład utratę wartości środka trwałego, czy groźbę wypłaty odszkodowania. Pełna księgowość to system bardzo rozbudowany, skomplikowany, regulowany przez wiele zasad. Możemy dzięki niemu stworzyć pełen…
Read More