Księgowość dla stowarzyszeń i fundacji

Prowadzenie księgowości to również obowiązek organizacji, takich jak stowarzyszenia i fundacje. Jednostki te mają nawet ściśle uregulowaną metodę rachunkowości - muszą obowiązkowo prowadzić księgi rachunkowe. Prawo to stanowi ustawa o rachunkowości, która zobowiązuje je do tego, z powodu posiadania osobowości prawnej (więcej na ten temat tutaj). Uściślając z prowadzenia pełnej księgowości wyklucza się jednak stowarzyszenia zwykłe, rejestrowane w Urzędzie Gminy. Nie mogą one jednak pozyskiwać środków z datków, tylko jedynie z składek członków. Aby móc otrzymywać dotację i datki trzeba zarejestrować stowarzyszenie w KRS, a to wiąże się z byciem osobom prawną i prowadzeniem pełnej rachunkowości. Dla stowarzyszeń rejestrowych oraz fundacji najlepszym sposobem na prowadzenie rachunkowości staje się, zlecenie jej biuru rachunkowemu. Nie tylko dlatego, że jest to tanie, ale również z powodu tego, że w organizacjach tego typu, zadanie to…
Read More