Zaległe składki ZUS

Składki ZUS osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych mogą obniżyć ich zobowiązania podatkowe. I tak składki społeczne mogą stanowić koszt uzyskania przychodu lub zostać odliczone od dochodu, składki zdrowotne mogą być odliczone od podatku dochodowego, a składka na Fundusz Pracy może być kosztem uzyskania przychodu.  Bardzo ważne jest aby pamiętać, że składki można zaksięgować dopiero w momencie, gdy zostaną opłacone.  Jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu nie zapłaci składek ZUS nie może ich zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów za ten miesiąc. Jednak nie należy się martwić jeśli spóźnimy się z zapłatą składek, ponieważ nawet spóźnienie z opłacaniem składek nie oznacza utraty prawa do ich rozliczenia - można to jednak zrobić dopiero w miesiącu, w którym zaległości zostaną uregulowane.  Uwaga! Odsetki, które zostaną naliczone za spóźnienie z zapłatą…
Read More