Księgowość uproszczona

Drugą możliwością prowadzenia księgowości oprócz ksiąg rachunkowych jest uproszczona księgowość. Celem jej powstania było ułatwienie prowadzenia działalności przez mikro jednostki. Bowiem wszystkie podmioty nie przekraczające limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych (2 000 000 euro) oraz prowadzące działalność w dozwolonej formie, mogą wybrać jedną z trzech uproszczonych form prowadzenia rachunkowości. Oto one: - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - polegająca na ewidencjonowaniu przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów i materiałów podstawowych oraz wydatków, zapisywanych w księdze. Cechą charakterystyczną KPiR jest występowanie kolumn, służących ewidencji. - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - sposób ustalania zobowiązania podatkowego, polegającego na rejestracji przychodów z działalności i na ich podstawie ustalaniu zobowiązania podatkowego. - Karta podatkowa - sposób ustalania zobowiązania podatkowego bez ustalania podstawy wymiaru, lecz uwzględniający rodzaj działalności, miejsce jej wykonywania oraz liczbę zatrudnionych pracowników.
Read More

Pełna księgowość

Prowadzenie pełnej księgowości w firmie zaliczamy do najbardziej zaawansowanych oraz kosztownych. Wymaga od podmiotów gospodarczych dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w firmie. Przedsiębiorcy często powierzają te czynność biurom rachunkowym lub zatrudniają księgowego, aby nie narażać własnego przedsiębiorstwa na błędy. Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości? Do systemów pełnej księgowości są zobligowani przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku obrotowym przekroczyli przychód o wartości 2 mln euro. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają również przedsiębiorcy, którzy wybrali zarządzanie firmą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej. Definiując pełna księgowość należy uwzględnić, że dostarcza przedsiębiorcy szczegółowe dane na temat sytuacji gospodarczej firmy. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na samodzielne poprowadzenie systemu księgowego to czeka go obszerny zakres obowiązków. Do głównych możemy zaliczyć: - ewidencja operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie w sposób…
Read More

Rozliczenie podatku – samodzielnie czy przez biuro rachunkowe?

Jednym z licznych obowiązków przedsiębiorcy jest prawidłowe naliczenie, a następnie uregulowanie zobowiązań podatkowych. Oczywiste jest, iż każdy przedsiębiorca chce, aby zadanie to wykonać już za pierwszym razem, nie narażając się na konsekwencje prawne. Tym sposobem coraz popularniejsze staje się zlecanie tego zadania biurom rachunkowym. Nie dotyczy to jedynie podatków rocznych, ale również podatków, które należy regulować co miesiąc. W większości przypadków dotyczy to podatku dochodowego, jednak zdarza się również, że przedsiębiorcy zlecają rozliczenie podatku VAT. Współcześnie coraz częściej zadanie to zleca się biurom rachunkowym, które są w stanie szybko i sprawnie zająć się wszystkimi formalnościami, które dla zwykłego człowieka okazują się skomplikowane, a przede wszystkim niezrozumiałe. Specjaliści pracujący w biurach rachunkowym służą nie tylko pomocą w naliczeniu podatku i wypełnieniu deklaracji, ale przede wszystkim poradą merytoryczną, która może okazać się…
Read More