Czym jest i jakie może być pełnomocnictwo?

W przepisach polskiego prawa jako pełnomocnictwo określa się zarówno czynność prawną, której treść stanowi upoważnienie osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy (i nie tylko). Na jego podstawie pełnomocnik jest również upoważniony do reprezentacji mocodawcy w sprawach, które zostały określone w sporządzanym pełnomocnictwie. Jako pełnomocnictwo może być określony sam dokument, w którym udziela się pełnomocnictwa. Pełnomocnik musi posiadać zdolność do czynności prawnych, aczkolwiek wystarczy jeśli będzie to ograniczona zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwa można udzielić w różnej formie z wyłączeniem sytuacji, gdy: - w pełnomocnictwie zawarte jest umocowanie w zakresie dokonania czynności prawnej, w przypadku której pod ryzykiem nieważności, przewidziana została forma szczególna, - ze względu na szczególny rodzaj pełnomocnictwa, konieczna jest konkretna forma sporządzenia. W Polsce dopuszczalne są następujące rodzaje pełnomocnictw: - pełnomocnictwo ogólne, - pełnomocnictwo rodzajowe, -…
Read More

Terminy podatkowe i rachunkowe – czy powinny zostać przesunięte?

W ostatnich dniach sporo mówi się o tym, iż rząd planuje ułatwienie firmom rozliczenia podatków w trakcie trwającej epidemii koronawirusa. W grę wchodzi m.in. przesunięcie w czasie wejścia w życie nowych zasad dotyczących przesyłania JPK. Zdaniem księgowych konieczne jest: - wydłużenie czasu na składanie sprawozdań finansowych, - wydłużenie czasu na złożenie deklaracji CIT-8, - wydłużenie czasu na złożenie deklaracji IFT-2, - wydłużenie czasu na złożenie raportu odnośnie schematów podatkowych. Początek tego tygodnia ma wnieść wstępny plan tzw. pakietu osłonowego, którego celem będzie złagodzenie skutków epidemii dla pracodawców i przedsiębiorców. Zmiany te prawdopodobnie będą wiązać się z ułatwieniem dostępu do instrumentów pożyczkowych, dofinansowania z FGŚP oraz wprowadzeniem niezbędnych rozwiązań podatkowych. SKwP zwraca również uwagę, iż przesunięcie terminów powinno dotyczyć również kwestii rachunkowych. Otóż wnioskuje się o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji…
Read More

Poznaj stawki podatku VAT

Prowadzenie uproszczonej księgowości wiąże się z prowadzeniem ewidencji VAT. Jeżeli zajmuje się tym przedsiębiorca, musi koniecznie znać stawki podatku VAT oraz obciążone nim towary i usługi. Wszystkich, którzy zamierzają sami zając się księgowością w swojej firmie, zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią tego wpisu. STAWKI PODATKU VAT - Stawka podstawowa 23% obowiązuje na większość towarów, a także usług. - Stawka 8% obowiązuje na towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 Ustawy o podatku VAT oraz na dostawy, budowy, remonty, modernizacje, termomodernizacje oraz przebudowy obiektów budowlanych. - Stawka 5% dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 10 Ustawy o podatku VAT, czyli między innymi: podstawowych produktów żywnościowych, książek drukowanych oraz czasopism specjalistycznych. - Stawka 0% dotyczy przede wszystkim wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów oraz m.in. do: towarów i usług związanych z transportem…
Read More