Konta ksiąg pomocniczych

Konta ksiąg pomocniczych są jednym z elementów ksiąg rachunkowych. Zawierają zapisy, które są uszczegółowieniem zapisów kont księgi głównej oraz jej uzupełnieniem. Księgi pomocnicze prowadzi się dla: - środków trwałych - rozrachunków z kontrahentami - operacji zakupu (faktury i inne dowody) - rozrachunków z pracownikami - operacji gotówkowych - kosztów i składników aktywów Księgi pomocnicze powinny zapewnić wyodrębnienie w księgowości wszystkich operacji gospodarczych jakie się dokonały, które są istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej.
Read More