Księgowość spółki partnerskiej

Spółka partnerska to specyficzna forma działalności gospodarczej skupiająca osoby fizyczne, które wykonują wolny zawód. Zaliczana jest ona do spółek osobowych. →  KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Spółka partnerska może (podobnie jak spółka cywilna czy jawna) prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Jest to uproszczona forma księgowości, więc wielu przedsiębiorców jest w stanie prowadzić ją samodzielnie. Nie wyklucza się również skorzystania z usług biura rachunkowego, bo jego pomoc w zakresie księgowości prostej jest stosunkowo tania. →  KSIĘGI HANDLOWE Jeżeli przychody spółki partnerskiej w danym roku obrotowym przekroczą równowartość 1 200 000 euro, to jest ona zobowiązana do prowadzenia ksiąg handlowych. Dla przedsiębiorców oznacza to często wielki problem, gdyż trzeba przyznać, że księgowość pełna jest systemem skomplikowanym i kosztownym. Jednak trzeba też zauważyć fakt, że na pewnym etapie prowadzenia działalności jest ona niezbędna do efektywnego zarządzania…
Read More

Księgowość spółki komandytowej

Spółka komandytowa, to specyficzna forma działalności, którą zakłada się w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Pozwala ona na prowadzenie biznesu o szerokim zakresie i dowolnym rozmiarze. Daje też wspólnikom swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania. Występują tutaj bowiem komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a także reprezentują ją na zewnątrz. Są też komandytariusze, którzy odpowiadają jedynie do wyznaczonej sumy komandytowej i mogą reprezentować spółkę tylko w roli pełnomocników. Jeśli chodzi o księgowość spółki komandytowej, to niestety trzeba ją prowadzić w formie pełnej. Niestety czy stety? To zależy z jakiej strony na tę kwestię spojrzymy. Jeśli chodzi o negatywy to na pewno trzeba wspomnieć, że prowadzenie ksiąg handlowych, to zadanie skomplikowane, wymagające znajomości wielu przepisów, które ciągle się zmieniają. Nie da się ukryć też, że ponosi się…
Read More

Księgowość spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest połączeniem dwóch form spółek, w którym występują dwa rodzaje wspólników- komplementariusze (wspólnicy aktywni) i akcjonariusze (wspólnicy pasywni). Jeśli chodzi o księgowość i formę jej prowadzenia- założyciele nie mają wyboru, bowiem istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych. Księgowość pełna polega na ewidencjonowaniu niemal każdego zdarzenia gospodarczego, nawet takiego, które nie powoduje zmniejszenia czy powiększenia majątku, np. utrata wartości środka trwałego lub groźba wypłaty odszkodowania. Każdą operację ujmuje się podwójnym zapisem na kontach. Zasady tej ewidencji są zawarte w Ustawie o Rachunkowości. Nie da się ukryć, że w tych formach, w których istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych- są one uznawane za wadę. Wynika to z faktu, że są bardzo skomplikowane, bowiem ich prowadzenie reguluje wiele przepisów prawnych. No i oczywiście szczególnym ich minusem jest koszt utrzymania. Wymaga poniesienia wielu nakładów…
Read More