Co można wrzucić w koszty?

Koszty uzyskania przychodu, to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Oznacza to, że zamknięta lista wydatków, które można wrzucić w firmowe koszty w zasadzie nie istnieje - przy właściwie nieograniczonej liczbie zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością, stworzenie takiej listy nie jest bowiem możliwe.  Co można wrzucić w koszty? Wszelkie wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem firmy: wynajem biura, koszty zakupu jego wyposażenia, zakup narzędzi i towarów, opłaty za internet i telefon, wynagrodzenia pracowników, kursy i szkolenia związane z prowadzoną działalnością, podróże służbowe i inne, zależne od profilu prowadzonej działalności.  Możliwości wrzucenia w koszty wszelkich wydatków jest naprawdę wiele, ale oczywiście należy pamiętać, że dany wydatek musi być udokumentowany, uzasadniony i poniesiony wyłącznie w związku z prowadzoną firmą. W razie jakikolwiek wątpliwości, warto zwrócić się do Urzędu…
Read More

Firma w domu, a koszty uzyskania przychodu

Więcej informacji o księgowości dla firm znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ. Prowadząc działalność gospodarczą w mieszkaniu podatnik ponosi liczne koszty, które o ile spełniają pewne warunki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a następnie od nich odliczone. Do wydatków takich zaliczyć można między innymi: -amortyzację - od tej części mieszkania, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Określana na podstawie ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. -remont mieszkania, -wyposażenie - koszty nabycia mebli, biurka, krzesła, komputera. -odsetki od kredytu na mieszkanie - przede wszystkim dotyczące kredytu hipotecznego. -koszty eksploatacyjne mieszkania - zalicza się tutaj czynsz, wodę, gaz, energię elektryczną. -telefon - konieczne jest dysponowanie bilingiem, na podstawie, którego można wyszczególnić rozmowy biznesowe. -internet - wymaga się ustalenia proporcji pomiędzy prywatnym, a firmowym korzystaniem z sieci. -podatek od nieruchomości - jego wysokość…
Read More