Jak skorygować fakturę pierwotną?

Faktura korygująca zostaje wystawiona w sytuacji, gdy został popełniony błąd lub konieczne jest wprowadzenie zmian na fakturze pierwotnej. Korekta wystawiana jest w sytuacji, gdy odbiorca otrzymał już fakturę i trzeba na niej wprowadzić zmiany. Faktura pierwotna nie może być edytowana oraz nic nie można na niej skreślać. Sytuacje, w których zostaje wystawiona faktura korygująca: - udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, - udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży), - dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, - dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, - podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. WAŻNE! Każda faktura korygująca powinna posiadać oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta”.
Read More