Kontrole w firmach, które korzystają z tarcz antykryzysowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, iż po uspokojeniu się sytuacji z pandemią COVID-19, wszczęte zostaną liczne badania oraz kontrole w przedsiębiorstwach, które skorzystały z ochrony gospodarki wprowadzonej przez rząd w celu przeciwdziałania negatywnych skutków zamrożenia polskiej gospodarki. Mowa o wprowadzonych tarczach antykryzysowych, które kolejno zaczęły działać 31 marca, 18 kwietnia, 16 maja oraz 24 czerwca. Celem zapowiedzianych kontroli jest zweryfikowanie podstawy udzielenia wsparcia firmom, które z niego skorzystały przede wszystkim w zakresie dwóch elementów, a mianowicie: - 3 miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS, - świadczeń postojowych dla zleceniobiorców oraz samozatrudnionych. Według stanowiska ZUS-u, pomoc oferowana przedsiębiorcom była przyznawana w trybie natychmiastowym, dlatego przyznawano ją na podstawie składanych oświadczeń oraz wniosków. Nie przeprowadzano dogłębnej weryfikacji sytuacji gospodarczej w przypadku przedsiębiorców składających wnioski o udzielenie pomocy. Niestety krótkie odstępy czasowe pomiędzy wprowadzanymi…
Read More