Zasady funkcjonowania kont wynikowych

Konta wynikowe są jednym z rodzajów kont księgowych. Umożliwiają dokonanie obliczeń potrzebnych do ustalenia wyniku finansowego. Przedstawiają rzeczywisty obraz poniesionych kosztów oraz przychodów wypracowanych przez przedsiębiorstwo. Wyliczony wynik finansowy zostaje uwzględniony w bilansie. Konta wynikowe, czyli konta przychodów i kosztów są wynikiem pionowego podziału konta „Wynik finansowy”, a więc osobnym wyszczególnieniem operacji dotyczących przychodów oraz osobno kosztów. Konta wynikowe służą ewidencji kosztów oraz przychodów. Obliczenie wyniku finansowego brutto to obliczenie różnicy pomiędzy przychodami i kosztami związanymi z prowadzoną działalnością dla wybranego okresu sprawozdawczego. Strata: koszty>przychody Zysk: koszty
Read More