Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online są nowym rodzajem urządzeń fiskalnych, a ich podstawową cechą jest bezpośrednia komunikacja z Centralnym Rejestrem Kas. Użytkownik kasy online ma obowiązek zapewnić dostęp do Internetu, tak aby bez przeszkód mogła się ona łączyć z Repozytorium i przesyłać dane z zawartych transakcji. Zniknie jednocześnie konieczność zgłoszenia takiej kasy do Naczelnika Urzędu Skarbowego, jej automatyczne połączenie z Repozytorium będzie równoczesne z jej zgłoszeniem. Dla kogo i w jakim terminie? - od 1 maja 2019 roku - wejście w życie Ustawy, - od 1 stycznia 2020 r. - obowiązek stosowania kas fiskalnych online dotyczyć będzie: właścicieli warsztatów samochodowych, wulkanizatorów oraz sprzedawców paliw, - od 1 lipca 2020 roku - obowiązek stosowania kas fiskalnych online dotyczyć będzie: placówek gastronomicznych, właścicieli hoteli oraz punktów sprzedających węgiel i jego pochodne, - od 1…
Read More