Zwolnienie z kasy fiskalnej 2019

Od 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z kas fiskalnych. Rozporządzenie to będzie obowiązywało do roku 2021. Przy kasie fiskalnej podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego. Warto podkreślić, że kasa fiskalna ma zastosowanie jeśli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Limit zwolnienia został utrzymany na poziomie 20 tysięcy złotych. W zakresie zwolnienia przedmiotowego zostały uwzględnione nowe czynności takie, jak dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich, pod warunkiem, że prowadzi ono uproszczoną ewidencję przychodów. Prawo do korzystania ze zwolnienia utracą z kolei: - transport drogowy pasażerski napędzany siłą ludzkich mięśni lub ciągnionymi przez zwierzęta, - usługi związane z utrzymywaniem porządku w budynkach, - usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, - usługi w zakresie transportu na rzece…
Read More