Karta Praw Podatnika

Wróć do strony głównej *** To nowy instrument ochrony dla podatników. Ma pełnić funkcję porządkującą, edukacyjną oraz informacyjną. Ogromna zaletą tego instrumentu jest to, że posługuje się językiem prostym i zrozumiałym dla obywateli. Obecnie trwają prace legislacyjne, których celem jest wprowadzenie do porządku prawnego Karty Praw Podatnika. Projekt przewiduje, że w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, organ doręczy podatnikowi egzemplarz Karty. Cel Karty Praw Podatnika: - odbudowanie wiarygodności w przestrzeni prawa podatkowego, - poprawa relacji między podatnikiem, a organami, - zwiększenie społecznej akceptacji systemu podatkowego. Projekt gwarantuje ochronę: - prawa do dobrego prawodawstwa podatkowego, - prawa do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych, - prawa do domniemania rzetelności i dobrej wiary, - prawa do prywatności, - prawa do rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowego w…
Read More