Prowadzenie kadr i płac online

Prowadzenie firmy wiąże się często z koniecznością zatrudnienia pracowników. Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, aby wszystkie sprawy związane z zatrudnieniem były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiednia ewidencja czasu pracy, prowadzenia akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - to tylko niektóre z obowiązków właścicieli firm. Wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest prowadzenie kadr i płac online. Jakie korzyści wiąże ze sobą to rozwiązanie? - bezpłatna aktualizacja systemu - bezpieczeństwo danych - ochrona danych osobowych - możliwość generowania umów - rozliczanie wypłat - deklaracje ZUS - ewidencja czasu pracy Kadry i płace online to wygodne rozwiązanie, które umożliwia bezpieczne wywiązywanie się z obowiązków księgowych.
Read More