JPK już od 1 stycznia 2018 roku

Od nowego roku zacznie obowiązywać nowa struktura, którą podatnicy będą zobowiązani składać na żądanie Urzędu Skarbowego - jednolity Plik Kontrolny. JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Obowiązek składania JPK będą miały podmioty rozliczające się z podatku dochodowego stosując zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy prowadzą w swojej firmie ewidencję przychodu w formie elektronicznej. JPK będzie składało się tylko na wyraźną prośbę organu podatkowego, który wyznaczy termin, w jakim trzeba będzie złożyć strukturę. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wysłania JPK przez internet (konieczne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu certyfikowanego lub profilu eUPAP) lub składania na elektronicznym nośniku danych. Celem JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej, poprawa jej wyników oraz umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni zorientować się czy podlegają obowiązkowi składania JPK oraz…
Read More

Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur to struktura, która ma skutecznie przyczynić się do zlikwidowania tak zwanej szarej strefy. Jest to baza informatyczna Ministerstwa Finansów, u podstaw której znajdzie się system Jednolitego Pliku Kontrolnego (więcej informacji o JPK znajdziesz tutaj KLIK). W ramach rejestru wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wysłania informacji odnośnie każdej wystawionej oraz otrzymanej faktury w ramach prowadzonej działalności. W początkowej fazie będzie to jednolita baza, jednak plany z nią związane są znacznie szersze. Rejestr ma skrócić okresy dotyczące JPK, a także objąć podatników, dla których uruchomiony został tak zwany kanał informacji zwrotnej. Co w rzeczywistości zapewni Centralny Rejestr Faktur? Zapewni możliwość kontroli i analizy rozliczeń nie tylko Ministerstwu Finansów, ale także samym podatnikom, którzy dodatkowo otrzymają możliwość szybkiego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Centralny Rejestr Faktur wystartował 25. lutego bieżącego roku, stąd…
Read More

JPK_VAT w innym terminie

Od 2018 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania informacji podatkowej w postaci JPK_VAT. Pliki mają być wysyłane co miesiąc do właściwych organów podatkowych. Celem JPK jest kontrola podatników oraz solidna walka w występującymi wyłudzeniami VAT. JPK to również narzędzie umożliwiające zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne. JPK_VAT, czyli rejestr sprzedaży i zakupu VAT powinien zostać wysłany do Ministra Finansów, który później przekaże go do odpowiednich urzędów skarbowych. Od niedawna pojawiła się możliwość przesunięcia terminu składania pliku JPK_VAT. Jak skorzystać z tego rozwiązania? Przedsiębiorcy decydujący się na skorzystanie z tego rozwiązania powinni złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach VAT. Wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony wyłącznie w przypadkach mówiących o uzasadnionym interesie podatnika lub interesie publicznym.   Poznaj uniwersalne zasady rachunkowości - odwiedź naszego FB!
Read More