Najważniejsze zmiany w przepisach w 2018 roku

Rok 2018 przyniósł kilka zmian w prawie, z którymi warto się zapoznać. Już od 1 stycznia mikro-przedsiębiorców obowiązuje prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK to dane z prowadzonych w formie elektronicznej ksiąg podatkowych przedsiębiorcy. JPK VAT dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych. Przedsiębiorcy mają obowiązek składać go do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Co ważne ten dokument można przesłać w formie elektronicznej, a podpisać go można na 3 sposoby: poprzez dane autoryzacyjne, kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany e - PUAP. E - składka jest to suma wszystkich składek płatnika, którą musi wpłacić do ZUS. Nowy sposób opłacania składek jest ogromną zmianą bieżącego roku, ponieważ dotychczasowe rachunki zostały zamknięte, a otworzono nowe, indywidualne rachunki, umożliwiające opłaty składek jednym przelewem na konto. Od 1 stycznia każdy płatnik składek ZUS ma obowiązek wpłacać składki na swój…
Read More

JPK_VAT w innym terminie

Od 2018 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania informacji podatkowej w postaci JPK_VAT. Pliki mają być wysyłane co miesiąc do właściwych organów podatkowych. Celem JPK jest kontrola podatników oraz solidna walka w występującymi wyłudzeniami VAT. JPK to również narzędzie umożliwiające zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne. JPK_VAT, czyli rejestr sprzedaży i zakupu VAT powinien zostać wysłany do Ministra Finansów, który później przekaże go do odpowiednich urzędów skarbowych. Od niedawna pojawiła się możliwość przesunięcia terminu składania pliku JPK_VAT. Jak skorzystać z tego rozwiązania? Przedsiębiorcy decydujący się na skorzystanie z tego rozwiązania powinni złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach VAT. Wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony wyłącznie w przypadkach mówiących o uzasadnionym interesie podatnika lub interesie publicznym.   Poznaj uniwersalne zasady rachunkowości - odwiedź naszego FB!
Read More