Co warto wiedzieć na temat JPK_PKPIR?

Jednolity Plik Kontrolny to raport, w którym wyszczególnione są informacje księgowe, występujące w logicznej strukturze i dostarczane do organu podatkowego drogą elektroniczną. Przedsiębiorca, który prowadzi księgę przychodów i rozchodów przy użyciu programów komputerowych zobowiązany jest do sporządzania raportu JPK_PKPiR. W pliku zawarte powinny zostać dane znajdujące się w prowadzonej książce przychodów i rozchodów. Właściciel nie ma obowiązku składania ewidencji co miesiąc, ponieważ dokument dostarczany jest do urzędu tylko wyłącznie w sytuacji, gdy organ zażąda całości ksiąg wraz z dowodami, bądź danej części. Każdy dokument powinien zostać potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. W dochodzie rozróżnia się dwie sekcje: PKPiR info, w której skład wlicza się wartość spisu z natury, koszty uzyskania przychodu i dochód, oraz sekcję wierszy zawierającej liczbę porządkową, datę, w której miało miejsce wydarzenie gospodarcze, numer…
Read More