Co powinno znaleźć się na fakturze VAT?

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający transakcje gospodarcze. Co musi się w niej znaleźć, aby była poprawnie wystawiona? 1. Data wystawienia 2. Kolejny numer faktury 3. Dane sprzedawcy i nabywcy 4. Numery NIP 5. Data transakcji 6. Identyfikacja przedmiotu transakcji, czyli określenie nazwy usługi, wyrobu gotowego lub towaru, a także podanie ich rodzaju, miary i ilości 7. Kwoty, a w tym: a) cena jednostkowa netto b) opusty lub obniżki, jeżeli nie zostały zawarte w kwocie netto c) wartość sprzedaży netto d) wartość podatku od kwoty sprzedaży netto, z rozróżnieniem na sprzedaż objętą odrębnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku e) wielkość należności ogółem Oznaczenia dodatkowe, które mogą być konieczne w zależności od przedmiotu transakcji oraz zasad jej dokonywania. Np. metodę kasową, jeśli ją wybrałeś, podstawę prawną o zwolnieniu z podatku…
Read More