Sprawozdanie finansowe

    To dokument sporządzany w firmie, który odzwierciedla jej stan finansowy. Jest informacją nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale również dla innych podmiotów, np. władz państwa, członków określonych organizacji. Informacja ta może trafiać do różnych urzędów, darczyńców czy sponsorów, a także do opinii publicznej.       Sprawozdanie finansowe złożone jest z: rachunku zysków i strat bilansu informacji dodatkowej Czasem, w określonych rodzajach przedsiębiorstw, istnieje również obowiązek dołączenia sprawozdania z działalności podmiotu. Jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe w Polsce, to przepisy nakazują sporządzenie go w języku polskim i walucie polskiej. Dane liczbowe można zaokrąglić do tysięcy, jednak tylko wtedy, gdy nie zniekształca to obrazu podmiotu gospodarczego zawartego w sprawozdaniu.  
Read More