Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT-marża?

Faktura VAT różni się od pozostałych faktur. Stosuje się ją w obrocie artykułami używanymi, antykami, dziełami sztuki itd. Marża stanowi różnicę pomiędzy kwotą należności, jaką powinien uiścić nabywca, a ceną jaką zapłaci sprzedawca. Faktura VAT marża ma bardzo uproszczoną budowę w związku z czym nie musi zawierać następujących danych: - ceny jednostkowej netto, - kwoty rabatów, - sumy wartości sprzedaży netto i naliczonego podatku, - stawki podatku, - kwoty należności ogółem. Na fakturze VAT marża nie trzeba zamieszczać wysokości marży. Dane, które muszą być obowiązkowo zawarte na fakturze VAT-marża: - data wystawienia i kolejny numer, - imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z ich adresami, - numer NIP sprzedawcy i nabywcy, - nazwa towaru, - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,…
Read More