Obowiązki na stanowisku głównego księgowego

Główny księgowy ma szeroki zakres obowiązków. Nadzoruje m.in.: - wszystkie aspekty zarządzania finansami, księgowością, - organizację i koordynację pracy pracowników działu księgowości oraz sprawuje pieczę nad rozwojem tego działu, - procedury księgowe oraz prace nad sporządzaniem sprawozdań finansowych, podatkowych, - stan dokumentacji księgowej oraz jej przechowywanie i archiwizację, - rozwój systemu finansowego firmy oraz kontroluje jej kondycję finansową. Główny księgowy doradza kierownikowi jednostki, a czasami samodzielnie podejmuje decyzje o istotnym znaczeniu dla firmy. Współpracuje także z bankami, odbiorcami oraz dostawcami.
Read More