Funkcje rachunkowości

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, który składa się z trzech działów: księgowości kalkulacji sprawozdawczości Funkcje rachunkowości są następujące informacyjna- polega na dostarczaniu danych o wynikach i sytuacji finansowej firmy, a także potrzebnych do dokonywania przez zarząd zmian funkcja dowodowa czyli odzwierciedlanie zdarzeń gospodarczych w dowodach pisemnych, archiwizacji dokumentów, dokonywaniu zapisów księgowych na ich podstawie funkcja rozliczeniowo- obrachunkowa tzn. ścisłe określenie rozliczeń firmy z otoczeniem, a także wycena wewnętrznych powiązań majątkowych oraz wynikowych funkcja kontrolna mająca na celu tworzenie zbiorów informacji o majątku oraz osiąganych wynikach. Umożliwia tez ochronę majątku przed nadużyciami funkcja powiernicza, która jest związana z chronieniem nienaruszalności powierzonego kapitału funkcja sprawozdawcza- sporządzanie zewnętrznych sprawozdań finansowych na podstawie danych księgowych, w celu wykorzystania przez US, GUS czy banki
Read More