Pierwszy próg podatkowy – obliczanie podatku

Opodatkowanie według zasad ogólnych stanowi najbardziej powszechną formę odprowadzania składek na rzecz podatku dochodowego. W ramach tej metody obowiązują dwa progi podatkowe, o czym więcej przeczytać można tutaj. Aż 97% polaków nie przekracza limitu 85 528 zł i odprowadza podatek w ramach pierwszego progu. Obliczanie wysokości podatku oblicza się w kilku krokach: 1. Obliczanie dochodu - odejmowanie kosztów uzyskania przychodu od uzyskanego przychodu. 2 Sumowanie dochodów podlegających kumulacji. 3. Odejmowanie ulg podatkowych. 4. Obliczanie podatku w wysokości 17%. Odejmowanie kwoty wolnej od podatku i mnożenie jej przez stawkę podatkową. 5. Odliczanie ulgi od podatku, w tym między innymi składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. 6. Porównanie należnego podatku z sumą składek odprowadzonych w trakcie roku. Po złożeniu rocznego zeznania podatkowego zostanie zweryfikowanie, czy wpłacono odpowiednią kwotę na poczet składek, czy zbyt…
Read More

Karta podatkowa

Z karty podatkowej mogą korzystać indywidualni przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące firmę w postaci spółki cywilnej. Obowiązkiem osób korzystających z tej formy opodatkowania jest obowiązek odprowadzania co miesiąc stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego. Wysokość podatku dochodowego warunkuje: - rodzaj prowadzonej działalności; - liczba mieszkańców gminy, na której terenie prowadzona jest działalność; - liczba zatrudnionych pracowników. Wadą karty podatkowej jest to, że niezależnie od zysku czy straty istnieje obowiązek zapłaty podatku. Od 2022 roku nie jest możliwe zgłaszanie wniosków o opodatkowanie kartą podatkową. Z tej formy mogą wyłącznie korzystać ci przedsiębiorcy, którzy nieprzerwanie kontynuują stosowanie karty podatkowej przynajmniej od roku 2021. Jak zacząć korzystać z karty podatkowej? Należy złożyć wniosek PIT-16 informujący właściwego naczelnika urzędu skarbowego o podjętej decyzji. Termin złożenia deklaracji: 20 stycznia. Po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31…
Read More

Formy opodatkowania działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wielu wyborów. Jednym z nich jest forma opodatkowania. Mamy do wyboru cztery formy (jednak nie wszystkie dostępne są dla każdego podatnika). Wśród form opodatkowania wyróżniamy: Kartę podatkową - jest ona najprostszą formą opodatkowania, korzystać z niej mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz działalności określone w ustawie. Podatek obliczany jest na cały rok z góry, jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. AKTUALIZACJA! Od 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą wybrać opodatkowania kartą podatkową. Z tej formy skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy nieprzerwanie kontynuują prowadzenie karty podatkowej przynajmniej od roku 2021. Ryczałt ewidencjonowany - opodatkowaniu tą formą podlegają przychody osób fizycznych oraz spółek cywilnych i jawnych prowadzonych przez osoby fizyczne,…
Read More