Formy opodatkowania działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wielu wyborów. Jednym z nich jest forma opodatkowania. Mamy do wyboru cztery formy (jednak nie wszystkie dostępne są dla każdego podatnika). Wśród form opodatkowania wyróżniamy: Kartę podatkową - jest ona najprostszą formą opodatkowania, korzystać z niej mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz działalności określone w ustawie. Podatek obliczany jest na cały rok z góry, jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. Ryczałt ewidencjonowany - opodatkowaniu tą formą podlegają przychody osób fizycznych oraz spółek cywilnych i jawnych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także przychody np. z tytułu najmu, dzierżawy. Wysokość podatku zależy od osiągniętego przychodu. Osoby rozliczające się w tej formie mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Podatek liniowy…
Więcej