Kreatywna księgowość

Wiadomo, że księgowość jest elementem składowym rachunkowości- stanowi jej część rejestracyjną. Ciekawym pojęciem jest księgowość kreatywna. Czym ona jest? Wcześniej była to umiejętność ukrywania strat i ukazywania wyników przedsiębiorstwa w pozytywnym świetle, w celu przyciągnięcia inwestorów. Dzisiaj mówiąc kreatywna księgowość mamy na myśli prowadzenie rejestracji, ewidencję, przetwarzanie i prezentację zdarzeń gospodarczych przy stosowaniu przepisów i interpretacji zasad rachunkowości w sposób, który nie jest w nich bezpośrednio ujęty, a który wynika z twórczego i niestandardowego użycia tych przepisów i zasad. Przedsiębiorstwa stosują kreatywną księgowość po to, by choć trochę zmniejszyć obciążenia podatkowe.
Read More

Księgowość uproszczona a pełna

Księgowość uproszczona jest to księgowość stosowana w przedsiębiorstwach, które zaczynają działalność gospodarczą, a także w takich, w których dochód z poprzedniego roku obrotowego nie przekroczył 1,2 mln euro. Wyróżnia się trzy formy tej księgowości: - karta podatkowa, czyli płacenie co miesiąc stałej, określonej kwoty, której wysokość zależy od miejsca wykonywanej działalności, rodzaju przedsiębiorstwa, ilości mieszkańców oraz ilości pracowników. - ryczałt ewidencjonowany, w którym płaci się stawkę podatku, która zależy od przychodów (z pominięciem kosztów). - księga przychodów i rozchodów, w przypadku którego w specjalnej księdze zestawia się przychody oraz koszty, a podatek płaci się od różnicy. Jeśli wynik jest ujemny, to podatku się nie płaci. Księgowość uproszczona jest stosunkowo prosta i tania, jednak nie mówi nam zbyt wiele o funkcjonowaniu firmy. Na jej podstawie możemy jedynie określić poziom przychodów oraz wysokość…
Read More