Czym jest firmanctwo?

Posługiwanie się w prowadzonej działalności danymi innego podmiotu prowadzi do powstania zjawiska firmanctwa będącego jednocześnie przestępstwem karno-skarbowym. Prościej mówiąc o firmanctwie mówimy w przypadku, gdy podmiot, który nie chce posługiwać się własnymi danymi w celu ukrycia faktycznie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jednocześnie wykorzystujemy dane innego podmiotu, który wystawia na siebie faktury rejestrujące sprzedaż drugiej strony w zamian za zapłatę należnego VAT-u oraz podatku dochodowego wynikającego z dokumentów sprzedaży. Co więcej wszelkie inne operacje wykonywane przez firmowanego w kontaktach kooperacyjnych np. wynikające z zawartych przez niego umów czy służące rozliczeniom podatkowym zawierać będą dane rejestrowe podmiotu, który je użycza. Pośród najczęstszych przyczyn występowania zjawiska firmanctwa w gospodarce jest chęć uniknięcia zapłaty wysokich podatków oraz comiesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne na które częstokroć przedsiębiorcę po prostu nie stać. Zjawisko to nazywamy oszustwem podatkowym.…
Read More