Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur to struktura, która ma skutecznie przyczynić się do zlikwidowania tak zwanej szarej strefy. Jest to baza informatyczna Ministerstwa Finansów, u podstaw której znajdzie się system Jednolitego Pliku Kontrolnego (więcej informacji o JPK znajdziesz tutaj KLIK). W ramach rejestru wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wysłania informacji odnośnie każdej wystawionej oraz otrzymanej faktury w ramach prowadzonej działalności. W początkowej fazie będzie to jednolita baza, jednak plany z nią związane są znacznie szersze. Rejestr ma skrócić okresy dotyczące JPK, a także objąć podatników, dla których uruchomiony został tak zwany kanał informacji zwrotnej. Co w rzeczywistości zapewni Centralny Rejestr Faktur? Zapewni możliwość kontroli i analizy rozliczeń nie tylko Ministerstwu Finansów, ale także samym podatnikom, którzy dodatkowo otrzymają możliwość szybkiego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Centralny Rejestr Faktur wystartował 25. lutego bieżącego roku, stąd…
Read More

Brak podpisu na fakturze

W obrocie występują zarówno faktury podpisane, jak i te na których nie widnieje podpis żadnej ze stron transakcji. Fakt ten wzbudza niepewność u przedsiębiorców, którzy nie są przekonani odnośnie tego czy ich dokumenty są zgodne z przepisami. Ustawa o VAT jasno stwierdza, że faktura VAT powinna dysponować takimi elementami jak: - data wystawienia, - kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii identyfikujący fakturę, - imiona i nazwiska bądź nazwy podatników i nabywców towarów, - numer NIP, - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, - nazwa towaru lub usługi, - miara i ilość dostarczonych towarów, - cena jednostkowa towaru lub usługi, - kwota upustu lub obniżki cen, - wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, - stawka podatku, - suma wartości sprzedanej, - kwota należności ogółem. Co…
Read More