Wszystko o fakturze zbiorczej

Opcja pozwalająca przedsiębiorcom na sporządzenie faktury zbiorczej, daje również możliwość udokumentowania kilku transakcji jednocześnie. Istotne jednak jest to, aby operacje te były wykonane przez jednego przedsiębiorcę dla jednego kontrahenta. Natomiast przepisy obowiązujące w Polsce, nie do końca precyzują owe zagadnienie. Przedmiotem faktury zbiorczej jest kilka dostaw towarów, które zostały zamówione przez jednego kontrahenta, a także które powinny odbyć się w jednym miejscu. Ewentualna możliwość wystawienia owego dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązuje przez 15 dni miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy. W fakturze zbiorczej należy zawrzeć informacje obowiązkowe do których zaliczamy datę wystawienia faktury, nazwę podatnika oraz kontrahenta, nazwę towaru, numer NIP spółki, datę zakończenia dostawy, itp.. Możliwość wystawienia faktur zbiorczych daje przedsiębiorcom możliwość obniżenia kosztów księgowych. Dodatkowo jest to także oszczędność czasu oraz zminimalizowanie ilości wystawianych dokumentów. Prócz…
Read More

Faktura zbiorcza czyli oszczędność czasu i pieniędzy

Za pomocą faktury zbiorczej przedsiębiorca może dokumentować kilka transakcji jednocześnie. Co ważne, operacje te muszą być wykonane przez jednego przedsiębiorcę dla jednego kontrahenta. Niestety nie ma żadnego przepisu, który jasno regulowałby to uprawnienie. Z tego względu wśród podatników kwestia ta budzi ogromne wątpliwości. Po pierwsze, określmy czego powinna dotyczyć faktura zbiorcza. Bez wątpienia musi być to kilka dostaw towarów na rzecz jednego kontrahenta. Co ważne, powinny odbyć się one w jednym miesiącu. Taki dokument należy wystawić do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Dodatkowo faktura zbiorcza powinna wyposażona być we wszystkie elementy obowiązkowe dla klasycznej faktury tj. datę jej wystawienia, nazwę podatnika, nazwę towaru numer NIP itd. (elementy składowe faktury ->KLIK) Na fakturze zbiorczej dodatkowo powinniśmy zawrzeć datę zakończenia dostawy towarów, o ile różni…
Read More