Sposób rozliczania faktur od małych przedsiębiorców

Otrzymanie faktury VAT od przedsiębiorców w myśl obowiązujących przepisów wiąże się z odprowadzeniem określonej kwoty podatku, który naliczany jest od wystawianej na dokumencie wielkości. W tym przypadku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z VAT w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów.  Zgodnie z rozporządzeniem z 2008 roku podatnik może rozliczyć się z VAT w okresie, w którym zapłacił część lub całość należności lub w okresie, w którym przypada 90 dzień od wystawienia dokumentu. Otrzymanie faktury VAT-MP powinno być więc starannie traktowane przez księgowego, ponieważ w innym przypadku dojdzie do zaniżenia zobowiązania podatkowego i możliwości nałożenia na firmę kary ze strony właściwych urzędów. Wielu przedsiębiorców w przypadku otrzymania faktury VAT-MP decyduje się na jej częściowe opłacenie. Czynność ta regulowana jest także przez przepisy podatkowe,…
Read More