Brak podpisu na fakturze

W obrocie występują zarówno faktury podpisane, jak i te na których nie widnieje podpis żadnej ze stron transakcji. Fakt ten wzbudza niepewność u przedsiębiorców, którzy nie są przekonani odnośnie tego czy ich dokumenty są zgodne z przepisami. Ustawa o VAT jasno stwierdza, że faktura VAT powinna dysponować takimi elementami jak: - data wystawienia, - kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii identyfikujący fakturę, - imiona i nazwiska bądź nazwy podatników i nabywców towarów, - numer NIP, - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, - nazwa towaru lub usługi, - miara i ilość dostarczonych towarów, - cena jednostkowa towaru lub usługi, - kwota upustu lub obniżki cen, - wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, - stawka podatku, - suma wartości sprzedanej, - kwota należności ogółem. Co…
Read More