Czym jest faktoring?

Tytułowy faktoring jest rodzajem działalności finansowej, która polega na wykupieniu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od odbiorców z tytułu dostaw różnego rodzaju towarów oraz usług, które połączone są z finansowaniem Klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Obroty faktoringowe w naszym kraju z każdym miesiące wzrastają coraz bardziej, co jest związane z tym, że stają się one coraz bardziej popularne. Warto pamiętać, iż największe instytucje faktoringowe w Polsce zrzeszone są w Polskim Związku Faktorów. Podmiotami biorącymi udział w faktoringu są: - strony umowy faktoringu, a więc faktorant i faktor, - dłużnik, który nie stanowi strony umowy.
Read More