Faktura pro forma

Czym jest faktura proforma? Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że zgodnie z polskim prawem, faktura proforma nie jest dokumentem księgowym, nie stanowi podstawy do uiszczenia opłaty, nie jest też dowodem zrealizowanej transakcji. Wysyła się ją jako element oferty, informujący o tym, jak rzeczywista faktura będzie wyglądać, z czego się będzie składać i jakie będą koszty zawartej transakcji. Można ją wysłać jako formę wezwania do zapłaty, formę informacji o kosztach, czy też zapowiedź wystawienia faktury właściwej w niedalekiej przyszłości. Co powinna zawierać? Faktura proforma ma taki sam wygląd jak faktura VAT. Musi mieć: - odpowiedni tytuł, - numer, - prawidłowe datowanie, - treść i przedmiot transakcji, - cenę jednostkową, - cenę za całość, - wartość netto, - wysokość podatku VAT, - wartość VAT oraz wartość brutto. Niezbędne jest również oznaczenie terminu…
Read More