L4 w formie elektronicznej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie są obowiązkowe od 1 grudnia 2018 roku. Do tej pory lekarze mogli wystawiać zwolnienia w tradycyjnej, papierowej wersji. Od kilku dni nie ma już takiej możliwości. Niektórzy lekarze już w 2017 roku zaczęli dobrowolnie korzystać z możliwości wystawiania elektronicznych zwolnień. Z miesiąca na miesiąc odsetek ten wzrastał, a obecnie jest on już obowiązkiem służby zdrowia. Czasowa niezdolność do pracy nakłada na pracownika obowiązek dostarczenie zwolnienia lekarskiego (L4) za czas choroby. Zleceniobiorca w tym czasie jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Zmiany, które weszły w życie 1 grudnia 2018 roku spowodowały, że dokumentem, który będzie potwierdzał czasową niezdolność do pracy jest elektroniczne L4, które wystawia lekarz. Proces ten ma za zadanie usprawnić przepływ dokumentów między pracodawcą, pracownikiem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzone zmiany mają za zadanie zmniejszenie nadużyć…
Read More