Najważniejsze zmiany w przepisach w 2018 roku

Rok 2018 przyniósł kilka zmian w prawie, z którymi warto się zapoznać. Już od 1 stycznia mikro-przedsiębiorców obowiązuje prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK to dane z prowadzonych w formie elektronicznej ksiąg podatkowych przedsiębiorcy. JPK VAT dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych. Przedsiębiorcy mają obowiązek składać go do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Co ważne ten dokument można przesłać w formie elektronicznej, a podpisać go można na 3 sposoby: poprzez dane autoryzacyjne, kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany e - PUAP. E - składka jest to suma wszystkich składek płatnika, którą musi wpłacić do ZUS. Nowy sposób opłacania składek jest ogromną zmianą bieżącego roku, ponieważ dotychczasowe rachunki zostały zamknięte, a otworzono nowe, indywidualne rachunki, umożliwiające opłaty składek jednym przelewem na konto. Od 1 stycznia każdy płatnik składek ZUS ma obowiązek wpłacać składki na swój…
Read More