Działalność nierejestrowana, a podatki

Prowadząc działalność nierejestrowaną nie musimy rejestrować jej w CEIDG. W związku z tym nie mamy obowiązku odprowadzania składek do ZUS. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy zwolnieni z regulowania ciążących na nas obowiązków podatkowych. Przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną musi uiszczać podatek od uzyskiwanych przychodów. Są one kwalifikowane jako przychody z innych źródeł w związku z czym należy opłacać od nich podatek dochodowy. Działalność gospodarcza nierejestrowana nadal jest działalnością gospodarczą w związku z czym na przedsiębiorcy mogą ciążyć także obowiązki wynikające z ustawy o VAT. W większości przypadków przedsiębiorca ten będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego, a więc nie będzie zobligowany do zarejestrowania się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Jeżeli przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z przywileju nierejestrowania działalności w VAT ze względu na charakter działalności wówczas nawet w przypadku,…
Read More