Co ująć w dowodzie wewnętrznym?

Minister Finansów w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określił, iż przedsiębiorca ma prawo sporządzać dowody wewnętrzne, które będą dokumentowały niektóre wydatki w przedsiębiorstwie. Dowód wewnętrzny może dotyczyć: -zakupu od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, -zakupu od ludności sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług surowców zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych, -wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika, -zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych, -kosztów diet, -zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, -wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię, wodę, gaz, telefon, -opłat sądowych i notarialnych, -opłaty skarbowej, -wydatków związanych z parkowaniem samochodu.
Read More