Jaki dokumenty zaliczamy do dowodów księgowych?

Za dowód księgowy mogą zostać uznane tylko i wyłącznie określone dokumenty. Są nimi: 1. faktury, w tym faktury korygujące, 2. dokumenty celne, 3. noty korygujące 4. dzienne zestawienia dowodów, 5. noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, 6. dowody przesunięć, 7. dowody opłat pocztowych i bankowych, 8. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat. 9. inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji zgodnie z jej przebiegiem faktycznym, które zawierają: - określenie wystawcy i wskazanie stron danej operacji, - datę wystawienia dowodu i datę albo okres dokonania danej operacji, - przedmiot operacji gospodarczej, - przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, - podpisy osób uprawnionych, 10. nota obciążeniowa jeśli zawiera wszystkie elementy wymienione wyżej, a wnioskodawca nie jest w stanie uzyskać innych dowodów, które…
Read More

Przechowywanie KPiR po zakończeniu działalności gospodarczej

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązane są do jej odpowiedniego przechowywania wraz z wszelkimi dokumentami i dowodami będącymi potwierdzeniem zapisów znajdujących się w Księdze. Ważne jest, aby była ona wraz z innymi dokumentami przechowywana w siedzibie firmy bądź we wskazanym przez podatnika miejscu przez okres 5 lat, licząc dopiero od końca roku obrotowego. Podatnik, który zdecydował się oddać prowadzenie KPiR w ręce biura rachunkowego zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy ze zewnętrznym kontrahentem niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Urząd Skarbowy. Nasze biuro rachunkowe świadczy usługę przechowywania dokumentów. Zajmujemy się tym od wielu lat, dlatego potrafimy spełnić wszystkie wymogi prawne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z atrakcyjnych cenowo usług.
Read More