Obniżka PIT z 18 do 17 procent od 1 października

Ustawa podatkowa zakłada obniżenie podatku z 18 do 17 procent oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Polacy po nowelizacji będą rozliczać się według stawki 17,75 procent. Przyjęta ustawa przez parlament oraz podpisana przez prezydenta zakłada obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 procent dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Zmiany zaczęły obowiązywać od 1 października 2019 roku. Koszty uzyskania przychodów po zmianach wyniosą: - 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł, - 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł, - 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł, - 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł, - 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł, - 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2…
Read More

Karta podatkowa

Z karty podatkowej mogą korzystać indywidualni przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące firmę w postaci spółki cywilnej. Obowiązkiem osób korzystających z tej formy opodatkowania jest obowiązek odprowadzania co miesiąc stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego. Wysokość podatku dochodowego warunkuje: - rodzaj prowadzonej działalności; - liczba mieszkańców gminy, na której terenie prowadzona jest działalność; - liczba zatrudnionych pracowników. Wadą karty podatkowej jest to, że niezależnie od zysku czy straty istnieje obowiązek zapłaty podatku. Od 2022 roku nie jest możliwe zgłaszanie wniosków o opodatkowanie kartą podatkową. Z tej formy mogą wyłącznie korzystać ci przedsiębiorcy, którzy nieprzerwanie kontynuują stosowanie karty podatkowej przynajmniej od roku 2021. Jak zacząć korzystać z karty podatkowej? Należy złożyć wniosek PIT-16 informujący właściwego naczelnika urzędu skarbowego o podjętej decyzji. Termin złożenia deklaracji: 20 stycznia. Po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31…
Read More

O zasadach podatkowych słów kilka

Księgowość w jednym miejscu - rzetelne informacje! Czym jest zasada podatkowa? Mianem tym określamy zestaw zaleceń formułowanych przez teorię ekonomii i finansów pod adresem państwa, tzn. parlamentu, rządu, partii politycznych itp. Pierwsze zasady podatkowe zostały utworzone przez Adama Smitha - równość, pewność, dogodność, taniość. W XIX w. zasady podatkowe zostały rozszerzone i uporządkowane przez Adolpha Wagnera i od tego czasu zostały odrobinę zmodyfikowane. Do zasad podatkowych należą: a) zasady fiskalne: - wydajność - elastyczność - stałość b)zasady ekonomiczne: - nienaruszalność majątku podatników c) zasady sprawiedliwości: - powszechność - równość - zdolność dochodowa d) zasady techniczne: - pewność - dogodność - taniość
Read More