Klasyfikacja dowodów księgowych

Dowód księgowy stanowi potwierdzenie dokonania transakcji gospodarczej. Jaka obowiązuje klasyfikacja dowodów księgowych oraz według jakich kryteriów zostają podzielone? Kryteria klasyfikacji dowodów księgowych: - według podstawy sporządzenia (pierwotne i wtórne) - jednostka sporządzająca (własne, obce) - przeznaczenie (wewnętrzne, zewnętrzne) - rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej (kasowe, bankowe, magazynowe, płacowe, zakupu, sprzedaży) Dowody księgowe powinny charakteryzować się: - rzetelnością, - kompletnością, - brakiem błędów rachunkowych. Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy sprawdzić go pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Istotna jest również adnotacja potwierdzająca sprawdzenie dokumentu oraz podpis osoby sprawdzającej.
Więcej

Dokumenty księgowe

  Dokumenty księgowe są dowodami, których zadaniem jest potwierdzenie zaistniałych operacji dokonanych w naszym przedsiębiorstwie i ujęcie ich w ewidencji księgowej. Są przydatne w dokonaniu analizy finansowej jednostki gospodarczej. Stanowią również ważne źródło informacji przy opracowywaniu sprawozdania finansowego. Z uwagi na jednostkę wystawiającą dokumenty, wyróżniamy ich następujące rodzaje: - dowody zewnętrzne własne, czyli głównie faktury VAT sprzedaży, które przekazujemy w oryginale kontrahentom, - dowody zewnętrzne obce, przede wszystkim faktury VAT zakupu, które otrzymujemy od dostawców, - dowody wewnętrzne, czyli dokumenty potwierdzające operacje gospodarcze zachodzące na terenie naszego przedsiębiorstwa, - dowody zbiorcze, których idealnym przykładem jest m.in. raport kasowy. Ze względu na etapy sporządzania, rozróżniamy:  - dokumenty źródłowe rejestrujące zajście danego zdarzenia gospodarczego, np. wpłata do kasy, - dokumenty wtórne wystawiane na podstawie dokumentów źródłowych, np. raport kasowy. W dokumencie księgowym…
Więcej