Praca z dokumentami księgowymi

Każde biuro rachunkowe funkcjonuje w inny sposób. Podobnie jak każda firma, niezależnie od branży, musi ono wypracować sobie swoje metody, wybrać model podziału obowiązków i obrać własne wewnętrzne zasady. Pierwszą kwestią jaką należy rozważyć organizując pracę biura jest podjęcie decyzji dotyczącej tego czy obsługą danej firmy będzie zajmował się jeden pracownik i tym samym klient będzie posiadał kontakt do dedykowanej księgowej, czy każdym klientem będzie zajmował się zespół pracowników. Praca z dokumentami księgowymi może zostać podzielona na 4 etapy, takie jak: - przyjmowanie dokumentów i wprowadzanie ich do systemu księgowego, - dekretacja dokumentu, - księgowanie dokonanej transakcji, - archiwizacja dowodów księgowych i powstałych dokumentów. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest podział obowiązków pomiędzy osobę wprowadzającą, a księgującą. Pierwsza z nich zajmuje się wprowadzeniem otrzymanych dowodów księgowych do systemu księgowego oraz ich segregacją…
Read More

Dokumenty księgowe

  Dokumenty księgowe są dowodami, których zadaniem jest potwierdzenie zaistniałych operacji dokonanych w naszym przedsiębiorstwie i ujęcie ich w ewidencji księgowej. Są przydatne w dokonaniu analizy finansowej jednostki gospodarczej. Stanowią również ważne źródło informacji przy opracowywaniu sprawozdania finansowego. Z uwagi na jednostkę wystawiającą dokumenty, wyróżniamy ich następujące rodzaje: - dowody zewnętrzne własne, czyli głównie faktury VAT sprzedaży, które przekazujemy w oryginale kontrahentom, - dowody zewnętrzne obce, przede wszystkim faktury VAT zakupu, które otrzymujemy od dostawców, - dowody wewnętrzne, czyli dokumenty potwierdzające operacje gospodarcze zachodzące na terenie naszego przedsiębiorstwa, - dowody zbiorcze, których idealnym przykładem jest m.in. raport kasowy. Ze względu na etapy sporządzania, rozróżniamy:  - dokumenty źródłowe rejestrujące zajście danego zdarzenia gospodarczego, np. wpłata do kasy, - dokumenty wtórne wystawiane na podstawie dokumentów źródłowych, np. raport kasowy. W dokumencie księgowym…
Read More