Przechowywanie dokumentacji

Faktury, dokumenty księgowe i inne akta służbowe należy przechowywać w firmie przez minimum 5 lat, ponieważ przez ten czas organy skarbowe mają prawo skontrolować rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku dokumentacji kadrowo-płacowej. Ten rodzaj akt należy przechowywać przez minimum 50 lat od momentu ich wystawienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ na ich podstawie przyznawane są emerytury, renty i inne świadczenia. Dodatkowo paragony fiskalne przechowywać należy przez okres nie krótszy niż 2 lata od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż. Równie ważny jest jak okres jest także sposób ich gromadzenia. Magazynować należy je tak aby uchronić je od wszelakich uszkodzeń, zniszczeń, kradzieży, a także przed dostępem osób nieuprawnionych. Idealnym rozwiązaniem jest przekazanie tych dokumentów profesjonalnym instytucjom, które zapewnią im pełne bezpieczeństwo. AKTUALIZACJA: Zmiany dotyczące okresu przechowywania akt pracowniczych…
Read More

Jaki dokumenty zaliczamy do dowodów księgowych?

Za dowód księgowy mogą zostać uznane tylko i wyłącznie określone dokumenty. Są nimi: 1. faktury, w tym faktury korygujące, 2. dokumenty celne, 3. noty korygujące 4. dzienne zestawienia dowodów, 5. noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, 6. dowody przesunięć, 7. dowody opłat pocztowych i bankowych, 8. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat. 9. inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji zgodnie z jej przebiegiem faktycznym, które zawierają: - określenie wystawcy i wskazanie stron danej operacji, - datę wystawienia dowodu i datę albo okres dokonania danej operacji, - przedmiot operacji gospodarczej, - przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, - podpisy osób uprawnionych, 10. nota obciążeniowa jeśli zawiera wszystkie elementy wymienione wyżej, a wnioskodawca nie jest w stanie uzyskać innych dowodów, które…
Read More