Akta pracownicze

Zatrudniając pracowników w firmie każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z przepisami akta osobowe pracowników powinny być podzielone na trzy części: - część A, w której znajdują się dokumenty dotyczące ubiegania się o pracę przez pracownika, przykładami takich dokumentów są no. kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje, - część B, w której znajdują się dokumenty dotyczące zawarcia stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia np. umowa o pracę, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego, - część C, w której znajdują się dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy np. wypowiedzenie umowy o pracę, kopia świadectwa pracy. Jeśli pracodawca nie prowadzi lub niewłaściwie prowadzi dokumentację pracowniczą, naraża się na karę grzywny w wysokości od 1.000 złotych do 30.000 złotych. Dokumentację pracowniczą należy przechowywać…
Read More