Przechowywanie dokumentacji

Faktury, dokumenty księgowe i inne akta służbowe należy przechowywać w firmie przez minimum 5 lat, ponieważ przez ten czas organy skarbowe mają prawo skontrolować rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku dokumentacji kadrowo-płacowej. Ten rodzaj akt należy przechowywać przez minimum 50 lat od momentu ich wystawienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ na ich podstawie przyznawane są emerytury, renty i inne świadczenia. Dodatkowo paragony fiskalne przechowywać należy przez okres nie krótszy niż 2 lata od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż. Równie ważny jest jak okres jest także sposób ich gromadzenia. Magazynować należy je tak aby uchronić je od wszelakich uszkodzeń, zniszczeń, kradzieży, a także przed dostępem osób nieuprawnionych. Idealnym rozwiązaniem jest przekazanie tych dokumentów profesjonalnym instytucjom, które zapewnią im pełne bezpieczeństwo. AKTUALIZACJA: Zmiany dotyczące okresu przechowywania akt pracowniczych…
Read More

Jakie dokumenty należy umieścić w części C akt osobowych?

W poprzednich wpisach zaprezentowane zostały podstawowe zadania działu kadr i płac. Jednym z nich jest prowadzenie akt osobowych pracowników. O tym temacie można było się też dowiedzieć w kilku poprzednich wpisach, gdzie zostały wymienione rodzaje dokumentów, przechowywanych w części A i B. Nadszedł i czas, aby dowiedzieć się jakie dokumenty, należy umieścić w części C akt osobowych. Trzeba również przypomnieć, że ta część akt, dotyczy wszystkich dokumentów, jakie wiążą się z zakończeniem stosunku pracy.  Do dokumentów umieszczanych w części C należą:  Oświadczenie o wypowiedzeniu lub zakończeniu umowy o pracę, Dokumenty dotyczące wydania świadectwa pracy, Kopia świadectwa pracy, Umowa o zakazie konkurencji (jeżeli została zawarta), Orzeczenie lekarskie wydane w związku z wykonanymi badaniami okresowymi, po zakończeniu stosunku pracy, Samo prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników to nie jedyny obowiązek pracodawcy. Musi on zadbać…
Read More