Co to jest CŁO?

W ramach przypomnienia innych ważnych zagadnień odnośnie prowadzenia księgowości, zapraszamy na naszą stronę główną! Cło czyli opłata przewozowa to należność nakładana przez państwo na towary w związku z ich przewozem przez jego granice. CŁO pobierane jest w celu: - zwiększenia wspływów do budżetu państwa, - obrony rynku wewnętrznego, - zmiany warunków wymiany handlowej. Rodzaje ceł: - cło importowe: jego głównym celem jest ochrona produkcji krajowej, - cło eksportowe: nakładane na surowce, w celu zmuszenia przedsiębiorców do przetwarzania ich na terenie naszego kraju, - cło tranzytowe: obarczeni są nim zagraniczni kupcy, transportujący towary przez dane państwo. Jako, iż opłata ta nakładana jest na importowane produkty, wpływa ona bezpośrednio na cenę danych dóbr, a to z kolei odbija się na zmniejszeniu na nie popytu. Cła wspierają zatem rodzime rynki. Niekorzystne aspekty cła…
Read More