Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur to struktura, która ma skutecznie przyczynić się do zlikwidowania tak zwanej szarej strefy. Jest to baza informatyczna Ministerstwa Finansów, u podstaw której znajdzie się system Jednolitego Pliku Kontrolnego (więcej informacji o JPK znajdziesz tutaj KLIK). W ramach rejestru wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wysłania informacji odnośnie każdej wystawionej oraz otrzymanej faktury w ramach prowadzonej działalności. W początkowej fazie będzie to jednolita baza, jednak plany z nią związane są znacznie szersze. Rejestr ma skrócić okresy dotyczące JPK, a także objąć podatników, dla których uruchomiony został tak zwany kanał informacji zwrotnej. Co w rzeczywistości zapewni Centralny Rejestr Faktur? Zapewni możliwość kontroli i analizy rozliczeń nie tylko Ministerstwu Finansów, ale także samym podatnikom, którzy dodatkowo otrzymają możliwość szybkiego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Centralny Rejestr Faktur wystartował 25. lutego bieżącego roku, stąd…
Read More