Praca z dokumentami księgowymi

Każde biuro rachunkowe funkcjonuje w inny sposób. Podobnie jak każda firma, niezależnie od branży, musi ono wypracować sobie swoje metody, wybrać model podziału obowiązków i obrać własne wewnętrzne zasady. Pierwszą kwestią jaką należy rozważyć organizując pracę biura jest podjęcie decyzji dotyczącej tego czy obsługą danej firmy będzie zajmował się jeden pracownik i tym samym klient będzie posiadał kontakt do dedykowanej księgowej, czy każdym klientem będzie zajmował się zespół pracowników. Praca z dokumentami księgowymi może zostać podzielona na 4 etapy, takie jak: - przyjmowanie dokumentów i wprowadzanie ich do systemu księgowego, - dekretacja dokumentu, - księgowanie dokonanej transakcji, - archiwizacja dowodów księgowych i powstałych dokumentów. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest podział obowiązków pomiędzy osobę wprowadzającą, a księgującą. Pierwsza z nich zajmuje się wprowadzeniem otrzymanych dowodów księgowych do systemu księgowego oraz ich segregacją…
Read More

Biuro rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dotychczas obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy spoczywał wyłącznie na tych biurach rachunkowych, które świadczyły usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. W związku ze zmianami, jakie wprowadzone zostały 31 lipca, lista zobowiązanych podmiotów została rozszerzona na wszystkie biura, nawet te zajmujące się wyłącznie uproszczoną księgowością oraz: - przedsiębiorców sporządzających deklaracje prowadzących księgi podatkowe, udzielających porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego i celnego, - pośredników w obrocie nieruchomościami, - przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, antykami oraz przedmiotami kolekcjonerskimi. W praktyce nowy obowiązek oznacza konieczność: - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację przyjętych celów, - opracowania wewnętrznych procedur, - wdrożenie procedury sygnalizowania naruszeń przepisów, - przyjęcie zasad archiwizacji dokumentów, - przeprowadzenia szkolenia dla pracowników.
Read More

Kiedy warto zatrudnić księgową?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to zajęcie wymagające zaangażowania, ponieważ trzeba zająć się wszystkim m.in. pozyskaniem klientów, wykonaniem zamówień, a także uzupełnienie rozległej dokumentacji. Zatrudnienie w firmie osoby odpowiedzialnej za księgowość może w pewnych przypadkach przynieść nie tylko oszczędność czasu, ale również pieniędzy. Bezpieczny rozwój firmy wiąże się z poświęceniem dużej ilości godzin na różnego typu działania. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dokumentację księgową upraszcza się do minimum ( KPiR ). Jednak jeśli zatrudnimy dodatkowego pracownika lub rozszerzymy działalności musimy liczyć się z dodatkowymi dokumentami księgowymi. Uzupełnianie tabel i kolumn zabiera naprawdę dużo czasu z codziennego grafiku. W końcu możemy sobie sami nie poradzić z całą stertą papieru. Nawet, jeśli wybierzemy uproszczoną formę dokumentacji, czy rozliczenia na zasadzie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów lub rozliczeń na zasadzie ryczałtu, bieżące uzupełnienie wszystkich dokumentów…
Read More